Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa SDH Labs sp. z o.o. w celu promocji marki produktowej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że przedsiębiorstwo SDH Labs sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa SDH Labs sp. z o.o. w celu promocji marki produktowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Całkowita wartość projektu: 227 310,18 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 170 482,63 PLN

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nr Naboru: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/20

Numer Umowy: POIR.03.03.03-10-0100/20-00

Rodzaj projektu: Konkursowy

Cel projektu: Zasadniczym celem projektu jest kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej, głównie na rynku USA , ZEA i Norwegii, marki produktowej firmy SDH Labs sp. z o.o. oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki. Cel ten Spółka zrealizuje poprzez organizację i udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji dla branży IT/ICT. Udział w ww. programie pozwoli nawiązać firmie nowe kontakty handlowe (planuje się zawrzeć min. 5 nowych kontraktów z nowymi dla firmy odbiorcami), a to przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport wysokiej jakości usług z zakresu technologii ICT marki SDH Labs sp. z o.o. w latach 2020-2022 (w porównaniu z wynikiem z 2019 r.) o 2 mln zł. W dalszej perspektywie, sukces realizacji projektu (rozpoznawalność marki produktu, wzrost przychodów), pozwoli Spółce na dalszy rozwój oferty produktowej oraz ekspansję na inne rynki.

Let's talk
let's talk

Let's build

something together

Services

We highlightbuild startups from scratch.

Startup Development House sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 81

Warsaw, 02-001

VAT-ID: PL5213739631

KRS: 0000624654

REGON: 364787848

Contact us

Follow us

logologologologo

Copyright © 2023 Startup Development House sp. z o.o.

EU ProjectsPrivacy policy